Privacyverklaring

In deze privacyverklaring (de ‘Privacyverklaring’) staat op welke manier we omgaan met jouw persoonsgegevens.

Op het bestelformulier vragen we u om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze hebben we nodig om door te sturen naar de Apotheek en Arts, indien van toepassing. Wij verzoeken u ons geen zaken te melden waarvan u niet wenst dat deze bij ons bekend zijn. U garandeert dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn en blijven. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken van uw gegevens, op regelmatige basis, om te zorgen dat dit juist en actueel blijft. Voor informatie over het gebruik van cookies op onze website, verwijzen we u door naar de cookieverklaring.

Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt om u optimaal van informatie te voorzien. Registratie is niet noodzakelijk om de website te gebruiken. Als u zich registreert op Dokteronline.com kunt u echter toekomstige bestellingen sneller plaatsen en hoeft u niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren. Dokteronline.com slaat uw persoonlijke gegevens veilig op, de toegang wordt beschermd door een gebruikersnaam en wachtwoord. Dokteronline verifieert gebruikersnamen en wachtwoorden van alle nieuwe leden via e-mail. Bij het registreren kunt u aangeven of u regelmatig nieuwsbrieven, marketinginformatie, speciale aanbiedingen en website-updates wilt ontvangen van ons. Indien u onze nieuwsbrief of ons promotiemateriaal niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door contact met ons op te nemen via www.dokteronline.com/contact . Eenmaal geregistreerd kunt u op elk moment uw persoonlijke gegevens controleren, wijzigen (verbetering, aanvulling) of verwijderen. Door te registeren en bestellen via de website gaat u akkoord met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Dokteronline.

Dokteronline verplicht zich tot passende beveiliging en geheimhouding van de betreffende persoonsgegevens. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming maken we uw persoonlijke gegevens niet bekend aan derden (anders dan de Apotheek en Arts, indien van toepassing) en verkopen, verhuren of verhandelen wij uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden. Wij kunnen statistieken bijhouden met betrekking tot het gebruik van onze Website, zoals traffic-patronen en gerelateerde Website-informatie, maar deze informatie bevat geen persoonlijk identificeerbare informatie. Na verwijdering van uw persoonlijke gegevens kan Dokteronline deze persoonlijke gegevens geanonimiseerd blijven verstrekken voor statistisch onderzoek door of voor Dokteronline.

Dokteronline gebruikt de diensten van Hotjar. Hotjar is een nieuw alles-in-één analyse en terugkoppeling instrument, dat het online gedrag en terugkoppeling van bezoekers van websites inzichtelijk maakt. Door het combineren van zowel (A) Analyse als (B) Terugkoppeling instrumenten geeft Hotjar Dokteronline inzicht in hoe de ervaring en prestatie van de website verbeterd kan worden. We verwijzen naar Hotjar’s privacyverklaring (https://www.hotjar.com/privacy) voor een gedetailleerde omschrijving van privacy regels van Hotjar. Door deze website te gebruiken, bevestigt u dat Hotjar Hotjar gegevens mag verzamelen die onder toepasselijke rechtsstelsels als persoonsgegevens kunnen worden aangemerkt.Door gebruik te maken van deze website bevestigt u dat u akkoord bent met Hotjar’s privacy regels.

De artsen en apotheek die uw bestelling voor Dokteronline.com verstrekken zijn wettelijk en/of beroepsmatig verplicht om contact met u op te nemen als ze vermoeden dat het voorschrijven of verstrekken van het bestelde product tot problemen kan leiden. Dus de arts, apotheek of bezorgdienst kan direct contact met u opnemen. Deze partijen zullen geen persoonlijke informatie bewaren, delen, opslaan of gebruiken voor enig ander doel. Dokteronline kan in het kader van het faciliteren van communicatie via het platform ten behoeve van een arts persoonsgegevens verwerken. De arts erkent dat Dokteronline in dat geval een bewerker is. De arts geeft Dokteronline bij deze de instructie om, voor zover nodig, de persoonsgegevens als hierboven bedoeld uitsluitend te verwerken in het kader van het faciliteren van de communicatie via het platform. Indien u een klacht heeft over correspondentie ontvangen van een individuele arts, apotheek of bezorgdienst, neem dan contact met ons op via www.dokteronline.com/contact .

Wij volgen strikte veiligheidsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van door u aan ons verstrekte gegevens. Daarmee willen we onbevoegde toegang of onrechtmatige verwerking van uw persoonlijke gegevens voorkomen.

U ontvangt uitsluitend e-mails van Dokteronline wanneer u om aanvullende informatie heeft verzocht. Wij kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om uw Bestelling/verzoek te bevestigen en om te reageren op vragen die u online gesteld heeft. Wij zullen u niet lastigvallen wanneer u niet zelf om aanvullende informatie verzoekt!

Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief aanmeldt, kunt u erop vertrouwen dat uw persoonlijke gegevens en e-mailadres niet verkocht, uitgewisseld of op welke wijze dan ook met derden gedeeld worden. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor toezending van de nieuwsbrief waarvoor u zich heeft aangemeld. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief.

Door onze Website te gebruiken stemt u ermee in dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en gebruiken op de wijze zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. Alle wijzigingen in ons privacybeleid worden op deze Website gepubliceerd. Dokteronline is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of het privacybeleid van enige gelinkte website die geen eigendom is van en niet wordt beheerd door Dokteronline.

Als Dokteronline haar Voorwaarden of Privacyverklaring wijzigt, dan worden deze wijzigingen gepubliceerd op de Website. Indien Dokteronline besluit persoonlijke gegevens te gebruiken op een wijze anders dan uiteengezet in de Privacyverklaring die geldig was ten tijde van het verzamelen van de persoonlijke gegevens, stelt Dokteronline u via e-mail op de hoogte en vraagt uw toestemming voor de wijzigingen.